Home

Udaipur Hospitals

 

Maharana Bhopal General Hospital
Phone: 2528811-19

J.K. Hospital & Research Centre
Bhupalpura
Phone: 2418544

Jagrati Orthopedic Hospital
Hospital Road
Phone: 2529234

Kalptaru Hospital
Hiran Magri
Phone: 2588543

Raj Lithotripsy Hospital
Sevashram Chowraha
Phone: 2412770

Samar Hospital & Research Centre
Durga Nursery Road
Phone: 2410865

Sanjeevani Nursing Home
Sevashram Chowraha
Phone: 2412770

Saraswati Hospital & Medical Research Centre
University Road
Phone: 2414325

Shah Clinic
New Ashwani Bazar
Phone: 2529600

Shreyas Children & Maternity Hospital
Fateh Pura
Phone: 2560861

Shriram Hospital & Research Centre
Maduvan
Phone: 2528431

Triveni Hospital
Fatehpura
Phone: 2560449, 2527804

Udaipur Hospital Pvt. Ltd
Kamlawadi
Phone: 2420322